A KATEGORIJA – polaganje za motor
Obuka vozača i polaganje za A kategoriju
na opštinama Novi Beograd i Voždovac

Za obuku A kategorije vozačke dozvole, potrebno je dostaviti ličnu kartu, lekarsko uverenje i potvrditi da je kandidat napunio 23 godine. Nakon završene teoretske obuke, kandidat može pristupiti teoretskom ispitu. Kada kandidat navrši 24 godine, stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim ako već poseduje A2 kategoriju vozačke dozvole najmanje 2 godine.