Teorijski ispit

Pristup teorijskom ispitu imaju samo kandidati koji su završili propisanu teorijsku obuku za određenu kategoriju vozila.